20 vigtige e-mailmarketing-tips til det gode nyhedsbrev

20 vigtige e-mailmarketing-tips til det gode nyhedsbrev

De fleste virksomheder bruger e-mail marketing og nyhedsbreve i stor stil. Både fordi alle digital marketingprofessionelle siger, at det er en god ide, men også fordi statistikken siger, at e-mailmarketing, på tværs af kanaler, er den kanal med den højeste ROI.

MEN..

Ofte går det dog galt og kæden hopper, når virksomhederne begynder at udsende nyhedsbreve til kunderne som en del af deres content marketing. Resultaterne kommer simpelthen ikke.

Det kender du måske? 

Derfor giver jeg her 20 essentielle e-mailmarketing tips til det gode nyhedsbrev.

Læs og følg dem, hvis du vil have succes med din e-mailmarketing og indfri potentialet med kanalen, uanset om du er en B2C- eller B2B-virksomhed.

Et lille P.S.:

Hvis du vil se resultatet af gode mails, velkomst-flows, der beriger dine data og effektiv leadgenerering, skal du tjekke denne case (Spoiler: Virksomheden har fået over 155.000 nye e-mailpermissions)

Vil du have endnu mere succes med dine e-mails, skal du bagefter læse dette indlæg om, hvordan du tager de første simple skridt med Marketing Automation

1-5: Det gode nyhedsbrev starter med en god emnelinje

Det gode nyhedsbrev har en rigtig god emnelinje.

Det er ikke en 100% alle-for-én huskeregel for den optimale længde af emnelinjen.

Men generelt vil lange emnelinjer forværre åbningsraterne. Det samme vil korte, intetsigende emnelinjer.

Bedste tip: Send en testmail og tjek på din mobil, om hele emnelinjen bliver vist, eller om den bliver skåret af.


Det VIGTIGSTE er, at du skaber interesse OG forventningsafstemmer.

Lover din emnelinje noget, som du IKKE leverer i mailen, klikker modtageren ikke videre og worst case unsubscriber. På den anden side vil en kedelig og generisk emnelinje også performe dårligt.

Som du kan læse her, er dårligt performende e-mails en af de største grunde til, at dine mails havner i "Spam", "Andre" eller "Uønsket"-bakken hos dine modtagere...

4 tips til emnelinjen:

 1. Prøv at personalisere den med indsættelse af navn ”Lisa, sådan pakker du din rejsekuffert bedst
 2. Skab værdi. Pusher du kun dit kedelige salgsbudskab i emnelinjen, forventer dine nyhedsbrevsmodtagere også kun salg. Det vil sige, du ikke bliver andet end et produkt for dem. Tænk på, hvordan du kan skabe værdi allerede i emnelinjen. Det skal naturligvis bakkes op af indholdet bagefter.
 3. Skriv en emnelinje, der lokker - på den gode måde. Vær kreativ i dine formuleringer, så du vækker brugernes nysgerrighed, og de åbner dit nyhedsbrev.
 4. Splittest på din emnelinje og bliv klogere på, hvad der virker for dig. Det er tæt på umuligt at generalisere på tværs af brancher, virksomheder og kommunikationsformer. Så gør dine egne erfaringer og lær af dem.

6: Husk den gode pre-header

Udover en god emnelinje skal du hver gang, du udsender et nyhedsbrev også skrive en pre-header.

Pre-headeren er den lille tekst øverst i mailen, som i mange e-mail-klienter (især på mobile enheder), vises efter emnelinjen.

Det vil sige, at du har en EKSTRA mulighed for at få brugeren til at åbne dit nyhedsbrev. Brug den derfor til at uddybe din emnelinje nærmere og skriv aldrig det samme som i emnelinjen.

Herudover kan du se et eksempel på en pre-hreader og hvordan det vises, her i Gmail:

Bonus-tip: Du kan også lege med at ændre afsendernavnet eller sætte en tilføjelse på.

I stedet for KUN at skrive din virksomheds navn som afsender, kan du skrive "Invitation fra (Virksomhed X)". 

Så fortæller du allerede i afsendernavnet, hvad indholdet er. Og du kan derefter undgå at bruge ordet "invitation" i din emnelinje, men bruge den til at specificere emnet. 

7: Keep your e-mail simple

Simplicitet giver brugeren et bedre overblik. Husk derfor at begrænse dit indhold og din kommunikation til det vigtigste. Det samme gælder din e-mailskabelon. Gør den ikke for kompleks og uoverskuelig. De vigtigste mål i e-mails er:


A) at få brugeren til at åbne emailen,
B) at få brugeren til at klikke ind på dit website
C) at udføre dine vigtigste KPI’er.

8: Husk maksimalt ét primært budskab i din e-mail

Et godt nyhedsbrev har kun ét primært budskab. Du kan sagtens sende et nyhedsbrev ud med kun ét budskab i ét element. Alternativt kan du understøtte dit primære budskab med sekundære elementer eller understøttende budskaber.

9: Hav klare call-to-actions med tydelige links og knapper

Som på dit website, er det essentielt i nyhedsbrevet at have tydelige og klare aall-to-actions. Dvs. alle elementer og historier som du fortæller undervejs, skal have en tydelig call-to-action.

Det kan være i form af et link eller en knap med en skarp formuleret tekst, der fører til en relevant og relateret side på dit website.

Brugeren må ALDRIG være i tvivl om, hvor han/hun skal klikke for at tage næste skridt.

Foruden et fokus på call-to-actions bør du sikre, at alle dine billeder er opsat med links. Så bliver de klikbare og linker til noget relevant på dit website.

Herudover bør billedernes alt-tekster udfyldes med en god og overtalende beskrivelse.

Mange nyhedsbreve vises nemlig i indbakken UDEN billeder, før modtageren aktivt accepterer, at billederne vises. Her vil en god, indbydende og troværdig beskrivelse af billederne medvirke til, at brugerne ønsker at se billederne.

10: What’s in it for me? Skab værdi med 80/20 reglen

Noget af det vigtigste for e-mailmarketing er at skabe værdi. Tænk ”what’s in it for me?” på vegne af dine brugere og kunder. Tænk på hvilken værdi du reelt skaber for dine brugere, med det du sender til dem. Tænker du typisk inde-fra-og-ud salg, skaber du som regel meget lidt værdi.

En god huskeregel er, at du skal skabe værdi for dine nyhedsbrevsmodtagere 80% af tiden, mens du skal bruge de resterende 20% på at sælge.

Du kan bl.a. skabe værdi gennem konkrete tips, dybdegående guides, påmindelser, viden, services, e-bøger, video, events og meget mere.

Bonus-tip: Det værdiskabende bør gennemsyre AL kommunikation: Både indhold, knapper (CTA), emnelinje, pre-header m.m.

Der er nemlig stor forskel på at skrive eksempelvis ”Bestil guiden her” eller ”Få guiden nu”. ”Bestil” lyder mere forpligtende og besværligt. Det indikerer, at guiden koster noget.

På den anden side lægger sætningen ”Få guiden nu” op til, at guiden er gratis, og at modtageren får den med det samme.

Du kan også lege endnu mere med kommunikationen og gøre den mere personlig med formuleringer som, ”Ja tak, jeg vil gerne blive klogere – send mig guiden straks”.

11: Nyhedsbreve skal bakkes op af indhold på websitet

Når du udsender nyhedsbrevet, vil du gerne have brugeren til at åbne nyhedsbrevet og klikke ind på dit website.

Her kan du nemlig påvirke modtageren i langt højere grad. Derfor er det også vigtigt at tænke ud over det indhold, som du skaber i selve nyhedsbrevet.

Tænk på, hvordan du kan lave indhold i dit nyhedsbrev, som du kan uddybe på en relevant landing-page på dit website. Det kan eksempelvis være en guide, hvor du i nyhedsbrevet vækker interesse for guiden, som kan fås i den fulde version på dit website.

12: Bryd teksterne op

Når du skriver tekster til dine nyhedsbreve, har du typisk meget, du gerne vil fortælle. Men selv de bedste intentioner kan drukne i et langt tekstafsnit.

Så husk derfor at:

 • bryde teksten op
 • skrive korte sætninger og afsnit
 • bryde med ekstra linjeafstande, overskrifter og call-to-actions


Det gør dine nyhedsbreve mere overskuelige og letlæselige, så du kan følge dine læsere til vejs ende, og de følger dine MWR’er (”most wanted responses”).

13: Fortæl en historie og sælg mere

Et godt nyhedsbrev indeholder typisk en god historie. Du kan sagtens udsende gode nyhedsbreve med stærke knaldtilbud, men et knaldtilbud fortalt via god story-telling er langt mere effektivt, da du også appellerer til personen bag skærmen.

Ofte skrives nyhedsbrevet i et kedeligt ”marketingsprog”. Det er upersonligt, sjældent spændende at læse og det skaber ikke en forbindelse mellem dit budskab og modtageren. Det kan du dog gøre igennem storytelling.

Det kan eksempelvis være facts og budskaber, som modtagerne kan relatere til. Det kan også være en mere skæv kommunikation eller bare en relevant historie, der perspektiverer til noget, som er oppe i tiden.

14: Skriv personligt

Langt de fleste virksomheder kan få mere succes med nyhedsbreve, hvis de gør det mere personligt. Det kan være ved at skrive ”jeg” i teksten, sætte en person på som afsender af mailen, personalisere indholdet ved at inkorporere modtagerens data eller ved at skrive hilsen xxx til sidst i mailen.

Du skaber en langt dybere forbindelse med dine modtagere, hvis de kan læse og se, at det er et menneske, der kommunikerer med dem –frem for en ”marketingperson” bag en computer.

15: Fortæl dine USP’er

Ligesom på dit website, bør du altid fortælle dine læsere om dine stærkeste USP’er. Hvad er det, der gør din virksomhed særlig?

Dét kan med fordel indgå som en fast del af dit nyhedsbrev. Det kan minde din modtagere om, hvad der gør dig til noget særligt i din branche.

16: Brug dine data, og track så meget du kan

Du udsender dine nyhedsbreve og venter så på, at kunderne vælter ind. Det sker måske. Det sker måske ikke.

Det mest interessante spørgsmål er dog, hvorfor fik du ingen respons? Eller hvorfor havde lige netop det nyhedsbrev en fantastisk klikrate? Og her skal du bruge dine data.

I dit e-mailsystem (se forskellige email-systemer her) kan du både aflæse åbningsrater, klikrater, afmeldinger og hvor i mailen dine modtagere klikkede. Hvis ikke, så skift emailværktøj.

Brug de data til at analysere på, hvad der virkede, og hvad der ikke virkede i dine nyhedsbreve. Det kan være alt lige fra emnelinjer og indhold til afsendelsestidspunkter og navnet på afsenderen.

Herudover bør du opsætte Google Analytics-tracking på dine emails, så du kan tracke adfærden fra dine brugere, efter de har forladt dit nyhedsbrev, og er havnet på dit website.

17: Gør det nemt at afmelde nyhedsbrevet

Alle der arbejder med e-mailmarketing må acceptere, at der sker afmeldinger fra deres nyhedsbrev. Betragt det som en del af gamet, og som at du nu ikke skal bruge energi på at kommunikere til en person, som alligevel ikke synes, du er interessant.

Derfor skal du også gøre det nemt for dine modtagere at afmelde dit nyhedsbrev. Det betyder, at de altid skal kunne finde frem til en afmeldingsfunktion, som virker.

Altid!

Alternativet er nemlig endnu værre. Kan en modtager ikke afmelde dit nyhedsbrev, angiver de bare din mail som spam. Det er nemlig ofte nemmere for brugeren. Sker det gentagende gange, vil de forskellige mail-services betragte dig som en spam-afsender, og du kan blive black-listed. Det betyder i sidste ende, at ingen vil modtage dine mails længere.

18: Dit nyhedsbrev SKAL virke på mobilen

Dit nyhedsbrev skal simpelthen virke ordentligt på mobilen. Punktum. Over 50% af alt trafik til brands kommer i dag fra mobilenheder, og to ud af tre danskere bruger mobiltelefonen til at læse e-mails.

Derfor er det essentielt, at dine mails virker perfekt på mobilen – og det stiller krav til din template, som skal vises korrekt på alle enheder. Virker dine nyhedsbreve ikke på mobilen i dag, skal du få det lavet om. Mange e-mailværktøjer understøtter mobilvenlige templates ud af boksen.

19: Opsæt en "Tak for tilmelding"-side og send en velkomstmail

Dine brugere tilmelder sig dit nyhedsbrev i en formular og som standard, vil de herefter blive ført til en standard "Tak for din tilmelding"-side. Denne bør du ændre til din egen landingpage, som er integreret på dit website. Dvs. en god side, der siger tak for tilmeldingen.

Herudover kan du spørge på landingpagen, om de ikke også vil følge dig på sociale medier samt læse jeres seneste nyheder. Husk på, at brugeren allerede har vist interesse for dig så tøv ikke med at give dem flere måder, hvorpå de kan engagere sig.

Når du har opsat din "Tak for tilmelding"-side, bør du også opsætte en "Tak for tilmeldingen"-trigger-mail. Dvs. et nyhedsbrev, der automatisk udsendes, når en person tilmelder sig din nyhedsbrevsliste. Denne e-mail vil typisk være dit nyhedsbrev med den højeste åbningsrate. Så brug den til mere end bare at sige ”Tak for tilmeldingen”.

Brug den til at kommunikere dine vigtigste budskaber og historier. Det kunne eksempelvis være: ”Se hvad vi kan gøre for dig”, ”Læs vores store guide her” eller ”Her er en voucher på dit første køb”.

Det er en oplagt mulighed for at få mere ud af den opmærksomhed og det engagement, brugeren allerede har vist over for dig ved at tilmelde sig til dit nyhedsbrev.

20: Find en e-mailplatform, som virker og er brugervenlig

Der findes mange e-mailmarketingværktøjer derude, som basalt set kan det samme; Opbygge og udsende nyhedsbreve samt opsætte automatiske e-mailflows.

De bedste er 3. parts-værktøjer, som hver især har forskellige fordele. Der findes også systemer, som er indarbejdet i de gængse CMS-systemer – de vil dog ofte være begrænsede og meget lidt brugervenlige.

Når du skal vælge en e-mailmarketingplatform, anbefaler jeg 3. parts-værktøjer, som fremfor alt skal være nemme at arbejde med. Hvis arbejdsgangen er besværlig og begrænset, har du og dine kollegaer allerede et stejlt udgangspunkt.

I dag kan de fleste e-mailværktøjer det, de skal – og lidt mere til. Men der er stadig forskel på, hvordan de fungerer i praksis. Her er det essentielt, at du kender din virksomheds specifikke behov. Hvad er det præcist du og din virksomhed ønsker af et professionelt e-mailmarketingværktøj? Det ved du måske ikke på stående fod, og måske er det for sent, når du først er i gang med en platform, som medfører besværlige arbejdsgange.

Min anbefaling er derfor, at du skabe bruge et værktøj, der opfylder dine behov og næsten lige så vigtigt er brugervenligt. Som redaktør eller ansvarlig for udsendelserne, vil et besværligt e-mailplatform både være et irritationsmoment, men også være begrænsende i hverdagen. Det vil betyde tabt indtjening i sidste ende.

Husk på, at komplekse platforme ikke nødvendigvis behøver at være besværlige at udsende nyhedsbreve fra og vice versa.

Uanset hvilken e-mailmarketing platform du vælger, anbefaler jeg, at det som minimum har:

 • Statistik for åbningsrater, klikrater og links
 • Google analytics tracking
 • Mobilvenlige e-mail-templates
 • A/B Splitest på emnelinjen og indhold
 • Styring af datafelter på dine modtagere
 • Oprettelse af formularer til sign-up
 • Segmentering
 • Triggermails/mail flows
 • Test-funktionalitet
 • Brugervenlig interface
 • Høj leveringsikkerhed og hastighed
 • API til integration
 • Mulighed for opsætning af eget domæne som afsender
   


Afrunding

Det var mine 20 e-mailmarketing tips til det gode nyhedsbrev. Husk dem når du arbejder med e-mailmarketing, og så er jeg helt sikker på, at du kan få mere succes. Det handler om mennesker både på din side af mailen og på den anden. Det er essentielt at have med i overvejelserne, når du arbejder med email-marketing.

Få den nyeste viden om digital performance i din indbakke!