Samarbejde

Webshop-estimering: Sådan sikrer du succes og undgår blødende budgetter

Webshop-estimering: Sådan sikrer du succes og undgår blødende budgetter

Hvordan estimerer du website-projekter fyldestgørende og hvorfor er det vigtigt netop at bruge tid på estimering inden du går i gang?

At estimere omfanget af dit webprojekt er en vigtig del af at sikre, at projektet forløber som planlagt, og at alle involverede parter – inkl. dine kunder, din chef og dine kollegaer – bliver tilfredse med resultatet.

I dette blogpost bliver du klogere på, hvordan du, med et stærk estimat, kommer bedst fra start med dit næste webprojekt.

Hvor lang tid tager det at grave et hul?

Inden vi begraver os i webshop- og website-estimeringsmaterien får du her, en analogi, der forhåbentligt sætter estimeringsopgaven lidt i perspektiv.

For, hvor lang tid tager det at grave et hul?

”Et sted mellem 12 sekunder og 4 år,” ville Claes Jakob Baumspieler fra Madrilaftalen sige.

Det vil næppe stille dig tilfreds. Men måske er det ikke et ”Meget dum svar”, som Casper Christensen ellers siger, men faktisk et godt svar, på et mindre godt spørgsmål. High-five til dig, der kender referencen. 

Hvor dybt skal vi grave, hvad graver vi i, hvor mange graver med og hvad skal hullet bruges til….

Mads Rode Andreasen

Frontend Tech Lead

Jeg kunne blive ved.

For at kunne give et godt svar, på, hvor lang tid det tager at bygge et website eller hvor meget det skal koste, skal du kende præmisserne for dit arbejde.

Estimeringens formål er at afdække så meget af det ukendte som muligt, og derpå komme med et kvalificeret bud på, hvad udviklingen af en hjemmeside kræver.

Med det på plads, kan vi kaste os ud i dette blogpost. Foretrækker du at lytte dig klogereestimering, så kan du trykke 'Play' herunder.

En tre-punkts-estimering sikrer validitet i estimatet

En af vores metoder til at skabe valide og stabile estimater er tre-punkts-estimering.

Her vurderer vi:

  • den optimistiske tidsramme,
  • den realistiske tidsramme og dernæst
  • den pessimistiske tidsramme,

for at fuldføre en opgave.

Når de tre versioner af estimatet er på plads, kombinerer vi disse med en vurdering af kundens ambitionsniveau, kompleksiteten i opgaven og teknologien, der skal anvendes. Det er i samspillet mellem de tre estimater, at det endelige estimat opstår.

Estimering bygger tillid og professionalisme mellem dig og din leverandør

For at sikre et succesfuldt samarbejde mellem kunde og leverandør er det vigtigt at opbygge tillid og have en professionel tilgang til rådgivning. Det er estimeringen et perfekt værktøj til.

Som mulig kunden skal du kunne stole på leverandørens ekspertise, og leverandøren skal kunne forstå og imødekomme dine behov og ønsker.

Ballparks vs. det reelle estimat

Et ballpark-estimat er en hurtig, overordnet vurderinger af et projekts omfang og tidsforbrug. Meget som det overslag du kender fra tandlægen inden en rodbehandling eller bilmekanikerens bud på, hvad det skal koste at skifte din gearkasse.

Det reelle estimat er en mere detaljeret og præcis vurdering, baseret på en grundig analyse af projektet.

Ballpark-estimater bruges ofte, også hos os i No Zebra, i de tidlige faser af et projekt for at få en fornemmelse af, om parterne kan arbejde sammen og finde en fælles pris.

Sådan kan du, som mulig kunde, forberede dig på estimeringsprocessen

For at forberede dig til et estimat bør du have et klart design (det kan mine kollegaer hjælpe dig med) og mål for jeres webprojekt samt en fornemmelse af, hvad I forventer at skulle betale.

Det er også vigtigt at have en god forretningsforståelse og en prioriteret liste over ønskede funktioner.

Hvis du allerede på forhånd har valgt en platform til dit projekt baseret på dine ønsker og behov samt den tid og de ressourcer, der er til rådighed er det vigtigt at være tydelig om det.

Nogle platforme tilbyder mere fleksibilitet og muligheder, mens andre er mere begrænsede, men hurtigere og billigere at implementere. Det er vigtigt at overveje disse faktorer, når man vælger den bedste løsning for et givent projekt.

Vi har udviklet en guide, der hjælper dig med at vælge den rette platform. Brug den gerne.

Et godt estimat er afgørende for et projekt

Et godt estimat er vigtigt for et webprojekt af flere grunde:

  • Det sikrer, at projektets økonomi holder, hvilket betyder at både du og din leverandør kan planlægge budgetter og ressourcer effektivt.
  • Det reducerer stress under produktionen, da alle parter har en klar forståelse af projektets omfang og tidsplan.
  • Det fører til et vellykket samarbejde, da estimatet har været realistisk og projektet derfor kan gennemføres som planlagt.

Konklusion: Et solidt estimat fører til et solidt produkt

Estimering af websiteprojekter er en vigtig og afgørende del af at sikre succes for dig som kunde.

Ved at stille de rigtige spørgsmål, kommunikere usikkerheder og arbejde tæt sammen med alle involverede parter, kan vi opnå et godt estimat, der vil føre til et vellykket og tilfredsstillende webprojekt.

Vil du fordybe dig mere i estimeringsdisciplinen kan du lytte til vores podcast-episode om emnet:

S2E9 - Sådan estimerer du dit website-projekt, Digital Performance Talks.