Sådan estimerer du dit website-projekt

Show notes: S2E08: Få gennemslagskraft som digital leder

Introduktion

01.15: Udviklerends rolle i estimereingen

Afdække alt det vi ikke ved.

Kortlægge alle faldgruberne.

Estimat er ikke et facit, men vores bedste kvalificerede gæt, baseret på den viden vi har.

Find udsikkerhederne.

Det handler om, at stille de rigtige spørgsmål.

03.00 Hvorfor er det vigtigt at tale om estimatet?

03.45 Mads' gravermetafor

Hvor stort skal det være. Hvad er dimensionnerne.

Hvad skal jeg grave med?

Hvor mange er vi om arbjejdet?

Hvad skal jeg grave i?

Hvor pænt skal hullet være?

Hvor skal jeg lægge jorden?

Hvem skal grave det?

Der vil altid være et niveau af usikkerhed. Det er vigtigt at vi er enige om det.

06.45 Bliver du også lang i ansigtet?

Det er ok. Det er besværet værd.

Du undgår at løbe ud over skranten med bind for øjnene.

Jo mere vi ved, jo tættere kommer vi på at vide hvad vi ser ind i.

08.00 Jo flere ubekendte, jo større risiko

09.00 Forskellen på front- og backend

Rejseplans-eksemplet

Grænsefladen er forskellig fra virksomhed til virkomhed.

Typisk arbejder frontenderne tæt sammen med designerne.

10.00 Hvad betyder det gode estimat for et projekt

Det sikrer økonomien.

Det reducerer stress.

Gladere samarbejdspartenere.

Vores positive indstilling spænder ofte ben for vores realisme.

12.30 For "billige" estimater

Opstår i kampen om kunden.

Realiteten er bare den, at de fleste vil kunne gøre det for ca. samme pris.

Det er værdifuldt for kunden at tale med et realistisk, som ofte opleves som pessimistisk, udvilklingshus, for så kender de virkeligheden.

Det tilbagevendende spm "Kan vi gøre det her billigere?" Hvis opgavens størrelse er uforandret, er mit svar uforandret.

Det er timeprisen man går på kompromis med. Ikke antallet af timer, der skal bruges.

Indimellem kan det gøres på en anden måde og det kræver et tættere samarnejde med kunden og designere.

Kan vi nå forretningsmålet på en anden måde end vi først antog?

Hvad er kundens ambitionsniveau? Det er vigtigt at dem, der estimerer også har en forståelse af det.

17.00 Det tillidsfulde partnerskab mellem kunde og leverandør

Det bedste samarbejde opstår, når vi har stor tillid til hinanden. Leverandøren og kunden skal have stor lydhørhed for hinanden, når den fælles løsning skal findes.

Ærlighed og profesionalisme.

Levarandøren skal lytte til kundnen og kunden skal være omstilingsparat.

19.00 Hvordan ser et estimat ud?

Hvem deltager i etimeringen: Designer, frontender, backender.

Vi forsøger altid at dele det så meget op som muliget. Kan man dele det ned på de enkelte delelementer på sitet.

Vandfald vs. agil.

Ballpark vs. estimering.

Ballpark må aldrig bruges til den endelige aftale, men er en måde at mærke hinanden an på.

22.00 Estimeringsmetoder

Trepunktsestimering: Optimistisk, realistisk, pessimistisk. Gennemsnittet heraf.

Hvem er kunden, hvad er kompleksiteten, hvilke redskaber skal vi bruge.

Niveauet af digital modenhed er afgørende.

Alt det der ligger omrkring kodearbejdet.

Det handler om at være specifik i sin kommunikation.

26.15 Et eksempel på det gode estimat

Opgaverne går ikke over tid, ikke under tid. Vi når alle deadlines og kommunikationen med kunden er god.

Tæt og konstant dialog mellem projektets parter.

Viden om sit team. Hvad kan de andre, hvad kan jeg selv.

29.45 Hvad skal du forberede dig på, at få lavet en ny hjemmeside

Det et vigtigt at designet er på plads. Det hjælper vi gerne med: https://www.nozebra.dk/services/design

Hvis designet er på plads, så kan jeg begynde at spørge ind til hvad vi skal.

Forhold dig til pris.

Lidt som at skulle bruge en bil.

Hvis det kun er at komme fra a-b, så er det mange muligheder. Skal du have en sportsvogn, så skal du være klar til at betale for det.

Lav en prioriteret liste over, hvad du har mest brug for.

33.20 Umbraco, DynamicWeb, HubSpot

Hvor meget vil du bryde rammerne.

Frihed vs. hurtighed.

34.45 Konklusion

Jo mere vi ved, jo bedre kan vi estimere.

Er du som kunde bevidst om, hvad du vil have, så får du det bedste produkt.

Som regel ender det med at koste det et brude koste.

Få den nyeste viden om digital performance i din indbakke!