Hvad tæller som en visning af din video på YouTube, Facebook, Snapchat og de andre SoMe-kanaler?

Hvad tæller som en visning af din video på YouTube, Facebook, Snapchat og de andre SoMe-kanaler?

Er du i tvivl om, hvordan fx Pinterest, LinkedIn, Snapchat, Facebook, YouTube, Instagram med flere tæller en videovisning? Få overblikket her, så du får de rette tal og begreber på plads omkring din betalte annoncering.

Du ved det allerede: Videoers vigtighed i annoncering er kæmpe stor.

I 2018 blev en fjerdedel af AL digitalt ad spend ifølge eMarketer allokeret til videoannoncering. Cirka 30 pct. af Facebooks annonceomsætning kommer fra videoads, ca. 50 pct. af Snapchats omsætning kommer fra videoads, og det samme gælder for Twitter.

Store forskelle på, hvad der tæller som en videovisning på SoMe

Så video er big business. 

Alligevel er der store forskelle på, hvordan alle de store SoMe-platforme tæller videovisninger. 

Derfor har vi samlet et overblik til dig her. Vi starter dog lige med en kort intro til de vigtigste begreber:

1) Hvad er Eksponeringer/Impressions på sociale medier?

Eksponeringer er det antal gange, som personer i din målgruppe er blevet eksponeret for dine annoncer eller videoer.

2) Hvad er Visninger/Views?

Visninger er det antal gange, som din video eller annonce rent faktisk er blevet SET af brugerne.

Hvad der tæller som en visning på de forskellige SoMe-kanaler, får du uddybet længere nede i dette indlæg.

3) Hvad er Visningsraten/View rate?

Visningsraten giver dig en god fornemmelse af, hvor godt dit annoncemateriale fanger målgruppen. Det er nemlig en indikator på, hvor mange af dem, som bliver eksponeret for dit indhold, der rent faktisk ser det.

Det er ligesom Click Trough Rate (CTR) bare med visninger i stedet for klik :)

Du udregner visningsraten ved at dividere det samlede antal visninger med det samlede antal eksponeringer. 

Eksempel: 3.000 visninger/10.000 eksponeringer = visningsrate på 0,3

 

Og lad os så komme til, hvad der rent faktisk tæller som en visning på de sociale kanaler!

Hvad tæller som en visning på Google og YouTube?

Da Google ejer YouTube, benytter Google Display Network og YouTube sig af de samme metrics og regler for videovisninger:

 1. Brugeren skal have interageret med annoncen eller set 30 sekunder af videoen, for at det tæller som en videovisning.
   
 2. Hvis videoen er under 30 sekunder lang, skal hele videoen være set, før det tæller som en videovisning.


Se også: Superfunktionen i YouTube annoncering som ingen taler om

Hvad tæller som en videovisning på Facebook og Instagram?

Facebook ejer Instagram, og derfor har de to platforme samme regler for, hvad der tæller som en videovisning:

 1. Det tæller som en visning, hvis der er set 3 sekunder af videoen på Facebook og/eller Instagram.
   
 2. OBS: Det er muligt i Facebook Business Manager at se, hvor mange der har set hhv. 2 sekunder, 3 sekunder og ”ThruPlay”, dvs. hele videoen.
   
 3. Du kan også i Business Manager se, hvor mange der har set hhv. 25%, 50%, 75% eller 100% af din video.

Overstående kan tal for videovisninger kan du se, uanset hvilket mål (Objective), du har valgt til din kampagne.

Det er således ikke kun kampagner, hvor videovisning er valgt som kampagnemål (altså hvad Facebook skal målrette efter), der tæller.

Se også: Guide: Sådan opretter du Facebook Business Manager​

Hvad tæller som en videovisning på LinkedIn?

LinkedIn er lidt speciel på dette punkt:

 1. Det tæller det som en videovisning på LinkedIn, når minimum 50% af videoen/annoncen er synlig (in-view) på brugerens skærm i mindst 1,3 sekunder og efterfølgende mindst 50% af videoen i ”in-view” format.

Hvad tæller som en videovisning på Snapchat?

 1. ​På Snapchat tælles en videovisning, hvis brugeren har set mindst 2 sekunder.

Hvad tæller som en visning på Pinterest og Twitter?

Både Pinterest og Twitter benytter sig af ”MRC standard”-modellen, som tæller en videovisning, når brugeren:

 1. Interagerer med videoen ved at klikke på ”udvidelse” eller vælge lyden til 

  ELLER 
   
 2. ser 2 eller flere sekunder af videoannoncen

  OG
   
 3. at brugeren skal kunne se mindst 50% af videoen på sin skærm. Hvis det er på desktop, SKAL denne browser være i ”fokus”. Det vil sige, at det IKKE tæller, hvis den browser, der viser videoen, er gemt bag en anden browser eller kører på en anden skærm, som ikke er "valgt".

Se også: Sådan annoncerer du på Pinterest (inkl. step by step-guide)​

Hvad tæller som en videovisning på Reddit?

Reddit følger også MRC-standarden:

 1. Det tæller som en visning på Reddit, når den besøgende ser 2 sammenhængende sekunder af videoen, hvor minimum 50% af videoen er synlig på skærmen.
   
 2. Reddit tæller "a full video view", når en videoannonce har været vist i 3 sammenhængende sekunder, hvor 100 pct. af videoen har været på skærmen.


Tak for din tid!

Få den nyeste viden om digital performance i din indbakke!