Salg- og marketingsamarbejdet er nøglen til succes med den lange kunderejse

Show notes: Invest in Play - International skalering med skræddersyet Umbraco-platform

Intro
Gæst: Line Møller Sletting. Psykolog og programudvikler hos invest in play.

02:00 Invest in play - evidensbaserede indsatser til børn og forældre
Er ude med et forældreprogram til børn og forældre, der har brug for ekstra hjælp. Invest in play kan gøre en indsats for børn, der ikke trives.

Den evidensbaserede indsats skal ud og leve. De evidensbaserede indsatser når i dag kun 1% af de børn og forældre, der har brug for det. Det handler om at fange og sætte ind rettidigt.


Flere forældre og børn skal have adgang til det, vi ved virker for børn, der mistrives. Jo tidligere vi sætter ind, jo bedre pga. hjernens plasticitet.

05:15 Det internationale hold bag invest in play
Line i Danmark, Siri Gammelsæter i Norge, Caroline White og Maxine Crawley i Manchester og Jamila Reid i Seattle. Psykologer og en administrativ kompetence.

06:30 Hvordan når vi brugerne af invest in play?
De primære omsorgspersoner er de primære slutbrugere, men det kan også være lærere og pædagoger. Invest in play uddanner de fagprofessionelle til at levere programmet.
Netværk, konferencer og de digitale veje.
Målet er at få uddannet flest muligt.

08:15 International skalering med det digitale
En international organisation med brugere i syv lande allerede på bare tre år. Der skal en god digital infrastruktur til.

Programmet og produktet ligger digitalt og tilgås med login.

Mange eksisterende programmer halter med at blive opdateret. Dertil er den kulturelle tilpasning vigtig, og det kan lykkes med en stærk digital platform.

Det primære samarbejde er platformen, som invest in play stiller til rådighed for deres brugere. Håndtering af certificeringer.

12:30 At nå flere hurtigere og spare forberedelsestid
Målsætningen er at nå flere. Det største tilbud i dag ligger på dvd'er, der sendes rundt. Brugerne er vilde med det.

En velfungerende digital platform er med til at minimere forberedelsestid for de professionelle.

13:30 At gøre en stor forskel for rigtig mange - det skal vi!
Erfaring fra faget viser med al tydelighed, hvilken forskel invest in plays programmer kan gøre. Og frustrationen over ikke at nå flere er helt fundamental for invest in play.
Digital og psykologisk tværfaglighed er sjældent. Godt set.

15:45 Det digitale sikrer skalerbarhed og supplerer det analoge
Det var tydeligt hurtigt, at det analoge var udfordringen for skalerbarhed. Når man skal nå flere, er det digitale vejen.
Kombinationen er vigtig. Den faktiske indsats foregår fysisk.
Der er potentiale i en universel platform, der kan bruges af alle. Det er på ønskelisten.

19:15 I syv lande på to år - hurtigere end forventet
På kun to år er invest in play på syv markeder. Det har vist sig nemmere at komme ud på nye markeder end forventet.
Et eksempel på tilpasning.
Eksemplerne på strategierne skal tilpasses de enkelte brugere. Hvordan opdager man først, når man står der.

22:20 Processen for en hypertilpasset Umbraco-løsning
Skulle hurtigere end forventet fra en lavpraktisk og midlertidig løsning til en tilpasset platform.
Utålmodighed med at komme i luften, men vi havde brug for at tage det oppefra og ned.
Workshopformater er blevet brugt til at afdække behovet meget tydeligt og konkret.

Der har været stor nysgerrighed på opgaven og villighed til at løse opgaven.
Faglighederne mødes om at finde de rigtige løsninger med digital og psykologisk forståelse.
Projektet er delt ind i faser, der sikrer, at vi kan komme i markedet med det rigtige så snart som muligt.
Lancering kan ske nu, og funktionaliteter kan tilpasses og tilføjes undervejs.
Hvis I skal have alt det her, så skal det deles op.
Næste niveau er mere automatisering af opskrivningsprocessen.
En psykologisk SaaS-løsning.

29:00 Hvad har været svært?
Det er gået rigtig godt, og der har været stor fremdrift. Samarbejdet er stærkt, og vi har fundet løsninger undervejs. Deadlines er skubbet lidt, som tingene har udviklet sig.
Lanceringer skal passe med funding og strukturering af udgivelser.
Endnu et ønske er at kunne måle på indsatsen. Det lag skal også bygges på, så det kan bruges til prioritering i kommunerne og til at berige forskningen.
Det har været svært at finde en løsning på måling. Det er endnu et trin i raketten, der skal overkommes.
Når vi er launchet med nyt site, skal vi også sætte ind på markedsføringsområdet.
Programmer til lærere og pædagoger. Universelt program til forældre.

32:30 Markedsføring af invest in play
Vi har talt om design og tech. Nu skal vi have full-service fuld plade med et markedsføringslag.
Det er en balance at finde en model, der sikrer, at vi når vores mål og samtidig kan levere på det.
En LinkedIn-pilot er i gang, så vi kan blive klogere på, hvad der skal til, når vi er klar til at komme længere ud. Der er også en SEO-indsats og et content-fokus.

37:30 Partnerskab på tværs af kompetencer sikrer kvalitet
Det brede samarbejde giver mulighed for at rådgive for den konkrete virksomhed.

Få den nyeste viden om digital performance i din indbakke!