Fordelene ved PIM-systemer – og hvornår du skal have ét

Fordelene ved PIM-systemer – og hvornår du skal have ét

Virksomheder med et PIM-system oplever en reduceret time-to-market, en stigning i salget, færre returvarer og færre henvendelser til kundeservice/support.

Få svar på følgende i dette indlæg:

 1. Hvad er fordelene ved et PIM? 
 2. Hvornår skal virksomheder investere i et PIM-system? (Se her hvordan I måler ROI på investeringen)
 3. Hvor skal PIM-ejerskabet ligge i organisationen og hvem skal sidde med i styregruppen?

PIM er ikke blot et system. Det er en strategisk fordel

De ovennævnte fordele om færre returvarer osv. berettede Jorij Abraham allerede i 2014 om i bogen ”Product Information Management – Theory and Practise", som omhandlede de strategiske, taktiske og operationelle fordele for marketing managers, product managers osv.

Det har åbenlyse brugervenligheds- og SEO-mæssige fordele, men som du kan se nedenfor, dækker de strategiske og forretningsmæssige fordele ved at have gode, opdaterede produktdata samlet centralt i ét system langt bredere end det.

I 2014 skød Jorij på, at vi stadig kun havde set starten af PIM-systemers udbredelse. Og det havde han ret i. I dag skal og bør alle produkter have en god og grundig produktinformation hæftet på sig, og mange vælger at strukturere og samle informationerne i et PIM-system.

Herhjemme er det særligt Struct, Perfion, InRiver og Dynamicweb PIM, som er førende PIM-leverandører. Du kan se mere om PIM-implementering her

Dårlige produktinformationer koster dyrt på flere fronter

De nedenstående tal er som sagt fra 2014, men min vurdering er, at det langt hen ad vejen stadig holder i dag. Effekten er måske endda større på nogle af nedenstående tal:

 • Uden PIM har virksomheder fejl/uopdateret information i mellem 15 og 30 procent af deres produktdata. Uanset om du sælger komplicerede B2B-produkter eller simple B2C-varer, er forkerte eller ufuldstændige informationer om produktet skidt.
 • Virksomheder med PIM oplever til gengæld at kunne reducere deres time-to-market med 400 procent.
 • Virksomheder med PIM oplever en stigning i salget på mellem 15 og svimlende 50 procent.
 • Virksomheder med PIM får op til 23 procent færre returvarer
 • Sidst men ikke mindst får virksomheder med PIM op til 27 procent færre spørgsmål fra forvirrede kunder.

Hvis du inden PIM-implementering måler på jeres nuværende time-to-market, antal returvarer, eller den tid I samlet set bruger på det manuelle arbejde, som har med produktinformationer at gøre, kan I efterfølgende udregne ROI'en og betydningen af det nye PIM-system.

Hvornår skal man som virksomhed investere i et PIM-system?

PIM-systemer fungerer som en form for ”master-system”, hvor alle produktinformationer er samlet og kan trækkes ud til websites, webshops, kataloger, leverandører og mange andre steder efter behag.

Men hvornår er det nødvendigt at gå fra det håndholdte Excelark med produktdata over til et egentligt PIM-system?

 • Når du har en stor mængde produkter, varianter og kategorier
  Om det lige hedder 500 eller 5000 produkter, før du skal implementere et PIM-system, handler også om de nedenstående faktorer og ressourcer. Men en stor volumen af produkter er klart en grund til at overveje et PIM-system. Det samme, hvis I har mange relaterede produkter, som skal grupperes i temaer, kategorier osv., så I nemmere kan lave mersalg.
   
 • Når du har mange leverandører
  Hvis du har mange forskellige leverandører, som er de bedste til at beskrive og opdatere deres egne produkter, kan du med stor fordel lade dem opdatere deres produktinformationer selv i dit PIM-system. Det mindsker din egen arbejdsbyrde og burde give bedre og mere fyldestgørende produktinformationer.
   
 • Når I er mange kokke internt, og du vil have overblik og ejerskab
  Med et PIM-system kan du uddelegere ejerskabet og ansvaret for ét produktområde i PIM til én person, som dermed ikke har adgang til alle de andre produktkategorier. Som overordnet PIM-ansvarlig har du dermed fuldstændig styr på folks ansvarsområder og informationerne i jeres system. Som uddybet nedenfor kan du med et PIM-system sætte automatiske alarmer, regler og notifikationer op, så produkter uden fx pris eller en bestemt information ikke kan publiceres på jeres platforme.
   
 • Når du har mange vigtige informationer til kunderne
  For eksempel om ingredienser, allergener, oprindelse, produktionsmetoder osv. Her ville det være oplagt at opsætte regler for, at produkter uden en vigtig information om f.eks. mulige allergener eller lignende ikke kan publiceres, hvis informationen mangler.
   
 • Hvis du har mange returvarer
  Mange returvarer kan være et tegn på for få, for dårlige eller for upræcise produktinformationer, kategorier osv. Et PIM-system kan være en stor fordel til bl.a. at analysere returvarerne, finde mønstre, lave kundeundersøgelser osv. for at blive klogere på hver enkelt produktkategori.
   
 • Når du har mange salgs-/marketingkanaler, webshops eller sælger gennem tredjepart
  Med mange kanaler kan det være svært at sikre ensartede og fyldestgørende produktinformationer. Omvendt kan du med et PIM-system trække den samme (eller varieret) produktinformation ud til de forskellige kanaler. Salget af varer og services online sker som bekendt i et stigende antal forskellige kanaler og markedspladser som Amazon, Zalando, Wupti osv.

Hvad er de største fordele ved et PIM-system?

Der er mange fordele ved at have et PIM-system, hvis I som virksomhed har en størrelse og produktvolumen, hvor I begynder at overveje det. Her har jeg samlet nogle af de vigtigste:

 • Ejerskab, transparens og overblik giver bedre produktinformationer
  Mangel på ejerskab er uanset arbejdsområde en skidt ting, som ofte medfører en uensartet og ustruktureret behandling og opdatering af produktdata. Med et PIM-system kan du tildele ejerskab for bestemte produktkategorier, udelukke brugere fra de områder, de ikke skal røre ved, strømline processer og samarbejde omkring produkter og kategorier og meget andet. Ultimativt giver det et fantastisk overblik, klar struktur og transparens i forhold til jeres produkter og de berigede informationer.
   
 • Mere automatisering, hurtigere håndtering og bedre workflows
  Har I mange forskellige leverandører, som håndterer deres data på forskellige måder? Eller er I mange internt, der arbejder med produkterne? I så fald kan I med et PIM-system lave specifikke skabeloner/templates, som sikrer, at I får alle produktinformationer, at I får de rigtige produktinformationer og at produkterne først vises i webshoppen, når alle data er på plads, og I har godkendt dem.

  I stedet for alt den manuelle håndtering af tusindvis af informationer, kan I bruge jeres tid på at berige data yderligere (hvis I vil), kæde produkter strategisk sammen i kategorier og generelt have de overordnede briller på.
   
 • Forbedret datakvalitet og berigede produktinformationer
  En klar struktur for inddatering og opdatering af dine produktdata gør setuppet enkelt og overskueligt og bør alt andet lige resultere i bedre datakvalitet. I fx et omni-channel-setup trækkes informationer direkte fra PIM og ud til skilte og hyldeforkanter i butikker og bliver dermed synlige for kunder. God og rigtig information fra start er derfor ekstra vigtigt.

Spørgsmål?

Jeg håber, du er blevet lidt klogere på PIM-systemer og hvornår, det kan være en fordel for din forretning. Har du yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Få den nyeste viden om digital performance i din indbakke!